testtest
Print

Miljø og varme

Hvert år sparer CTR's fjernvarmesystem borgerne i hovedstadsområdet for CO2 udledning på ca. 630.000 tons CO2, hvis man sammenligner med individuel naturgasopvarmning.

I 2018 var 88 % af CTR’s varmekøb baseret på samproduktion med el, overskudsvarme fra affaldsforbrænding og geotermisk varme. De øvrige 12 % var produktion på rene varmeanlæg.

66 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet (leveret af VEKS, HOFOR og CTR) var i 2018 baseret på fossilfrie brændsler som træpiller, halm, geotermisk varme og den ikke fossile andel af affald.

REGIONAL FJERNVARMEANALYSE

CTR har sammen med VEKS, HOFOR, Frederiksberg Forsyning, Vestforbrænding, Nordforbrænding, Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning og Farum Fjernvarme afdækket mulige fordele ved at koble fjernvarmenet sammen i Region Hovedstaden. Hovedformålet er at få en screening af de mest økonomisk fordelagtige udbygningsmuligheder for varmeproduktions- og/eller varmetransmissionsanlæg i regionen med sigte på år 2035.
--> LÆS MERE HER...