testtest
Print

Miljø og varme

Hvert år sparer CTR's fjernvarmesystem borgerne i hovedstadsområdet for CO2 udledning på ca. 630.000 tons CO2, hvis man sammenligner med individuel naturgasopvarmning.

I 2017 var 94 % af CTR’s varmekøb baseret på samproduktion med el, overskudsvarme fra affaldsforbrænding og geotermisk varme. De øvrige 6 % var produktion på rene varmeanlæg.

65 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet (leveret af VEKS, HOFOR og CTR) var i 2017 baseret på fossilfrie brændsler som træpiller, halm, geotermisk varme og den ikke fossile andel af affald.Tilsvarende var 60 % af brændslerne, anvendt til produktionen af varme, fossilfrie i 2017 med en virkningsgrad på 200 % for kraftvarme- og affaldsleverancer. Den fossilfrie andel af produktionen (output) er lidt højere end den fossilfrie andel brændslerne (input). Det skyldes, at fossilt baseret spidslast, der udelukkende bliver produceret på varmekedler, vægter højere i en brændselsfordeling end i en produktionsfordeling: For at producere en enhed varme, skal der bruges en større mængde brændsel på en varmekedel end på et kraftvarmeanlæg. Uanset metode til opgørelse af den fossilfrie andel vil miljødeklarationen, og dermed den faktiske udledning af CO2 i absolutte tal, være den samme.

 

REGIONAL FJERNVARMEANALYSE

CTR har sammen med VEKS, HOFOR, Frederiksberg Forsyning, Vestforbrænding, Nordforbrænding, Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning og Farum Fjernvarme afdækket mulige fordele ved at koble fjernvarmenet sammen i Region Hovedstaden. Hovedformålet er at få en screening af de mest økonomisk fordelagtige udbygningsmuligheder for varmeproduktions- og/eller varmetransmissionsanlæg i regionen med sigte på år 2035.
--> LÆS MERE HER...