testtest
Print

Miljø og varme

Hvert år sparer CTR's fjernvarmesystem borgerne i hovedstadsområdet for CO2 udledning på ca. 570.000 tons CO2, hvis man sammenligner med individuel naturgasopvarmning.

I 2016 var 92 % af CTR’s varmekøb baseret på samproduktion med el, overskudsvarme fra affaldsforbrænding og geotermisk varme. De øvrige 8 % var produktion på rene varmeanlæg.

56 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet (leveret af VEKS, HOFOR og CTR) var i 2016 baseret på fossilfrie brændsler som træpiller, halm, geotermisk varme og den ikke fossile andel af affald. Tilsvarende var 52 % af brændslerne, anvendt til produktionen af varme, fossilfrie i 2016 med en virkningsgrad på 200 % for kraftvarme- og affaldsleverancer. At den fossilfrie andel af brændslerne er lavere end den fossilfrie andel af produktionen skyldes, at spidslast på fossile brændsler vægter højere, når man ser på de anvendte brændsler, pga. den lavere virkningsgrad ift. kraftvarme. Uanset metode til opgørelse af den fossilfrie andel, vil miljødeklarationen og dermed den faktiske udledning af CO2 i absolutte tal være den samme.

REGIONAL FJERNVARMEANALYSE

CTR har sammen med VEKS, HOFOR, Frederiksberg Forsyning, Vestforbrænding, Nordforbrænding, Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning og Farum Fjernvarme afdækket mulige fordele ved at koble fjernvarmenet sammen i Region Hovedstaden. Hovedformålet er at få en screening af de mest økonomisk fordelagtige udbygningsmuligheder for varmeproduktions- og/eller varmetransmissionsanlæg i regionen med sigte på år 2035.
--> LÆS MERE HER...