Print

Formidling af viden

CTR har et transmissionssystem i verdensklasse og oplever derfor stor interesse fra varmeaktører, specielt fra udlandet, der gerne vil lære af det storkøbenhavnske eksempel.

DBDH

Som medlem af Danish Board of District Heating (DBDH) deltager CTR i fremstød i udlandet, ligeson CTR ofte har besøg af delegationer og enkeltpersoner fra ind- og udland, hvor temaet er det danske kraftvarmekoncept generelt og store systemer i særdeleshed.

Udover miljøgevinsterne og den effektive udnyttelse af brændslerne er det ikke mindst borgernes tillid til systemet, der inspirerer i udlandet. Mange andre steder er folk nervøse for at skifte til fjernvarme. De tør ikke slippe den individuelle opvarmning, hvor de har mulighed for at skifte leverandør. Men eksemplet Storkøbenhavn viser, at fjernvarmen kan være en så klar økonomisk fordel for borgerne, at der er grund til at give slip på bekymringerne.

WEC

Via sit medlemskab i World Energy Council - Danmark, er CTR med til at sikre, at fjernvarme kommer med på dagsordenen, når energiteknologi og problemstillinger diskuteres nationalt og internationalt. CTR's vicedirektør Jan Elleriis sidder i præsidiet for WEC - Danmark.

Grøn Energi

Grøn Energi er en tænketank under Dansk Fjernvarme, der skaber viden om bæredygtige energisystemer, ved at lave analyser og starte innovationsprojekter, der kan belyse og dokumentere fjernvarmens nøglerolle for et bæredygtigt og integreret energisystem.

Forløberen for Grøn Energi - Fjernvarmens Udviklingscenter - blev oprettet af en gruppe fjernvarmeværker, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Selskabets opgave var at være bindeled mellem virksomheder, fjernvarmeværker og vidensinstitutioner i arbejdet med at skabe et levende og dynamisk forsknings- og udviklingsmiljø indenfor fjernvarme. CTR var med ved selskabets start i 2009. 1. april 2013 overtog Grøn Energi alle aktiver i Fjernvarmens Udviklingscenter.

Eksport af dansk viden

Danish Board of District Heating formidler informationer til udlandet om danske virksomheders evne til at løse miljø- og energiproblemer via fjernvarme og –køling.

> Gå til DBHD

> Gå til WEC

> Gå til Grøn Energi