testtest
Print

Varmeplan Hovedstaden

CTR har sammen med de to øvrige varmeselskaber i hovedstaden, VEKS og HOFOR, udarbejdet en varmeplan for hovedstaden for at få et bedre grundlag for at sikre en fornuftig udvikling i varmeprisen og energieffektiviteten, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes.

Målet er mindsket CO2-udledning og Varmeplan Hovedstaden skal fremme mulighederne for at anvende en større mængde vedvarende energi i systemet til størst mulig gavn for varmeforbrugerne og samfundet.

Arbejdet med varmeplanen har fokus på:

1. Fremtidige rammer
Varmeplanen skal give et overblik over de fremtidige rammer for fjernvarmen i hovedstadsområdet og vurdere konsekvenser af ændringerne i rammerne.

2. Rolle
Fjernvarmens rolle i det samlede energisystem belyses.

3. Varmekilder
Projektet skal undersøge, hvilke varmekilder der fremover er økonomisk og miljømæssigt interessante i hovedstadsområdets fjernvarmesystem, herunder hvilke typer decentrale teknologier, der spiller godt sammen med kraftvarme og fjernvarme.

4. Vedvarende energi
Varmeplan Hovedstaden skal undersøge, hvordan der kan skabes et fjernvarmesystem baseret på vedvarende energi i hovedstadsområdet og analysere de samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske konsekvenser heraf.

5. Nye kraftvarmeværker
Projektet skal vurdere varmeselskabernes muligheder for at påvirke etableringen af nye kraftvarmeværker og deres brændselsanvendelse. Herunder belyses hvor og hvornår de næste kraftvarmeværker - inklusiv affaldsbaserede kraftvarmeværker - skal bygges – på hvilke brændsler og med hvilken teknologi og fleksibilitet i forhold til el-systemet mv.

6. Varmemarked og varmebesparelser
Det fremtidige varmemarked skal vurderes, herunder mulighederne for varmebesparelser, mulige tilslutninger af eksisterende og ny bebyggelse til fjernvarmen. Desuden skal det vurderes, om den nuværende områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme er den optimale med de opstillede forudsætninger.

Styregruppen for Varmeplan Hovedstaden Rapporterne om Varmeplan hovedstaden kan hentes på Varmeplan Hovedstadens hjemmeside via linket nedenfor. 

> Læs mere om Varmeplan Hovedstaden