Print

Om CTR

CTR er varmetransmissionsselskab for fem interessentkommuner i hovedstaden – Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. CTR forsyner omkring 250.000 boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme baseret på overskudsvarme.

Transmissionssystemet gør det muligt at optimere varmeproduktionen i området og bidrager derfor til at kommunerne kan tilbyde deres borgere både billig, bekvem, driftssikker og miljøvenlig varme.

Varme fra CTR er baseret på overskudsvarme fra kraftværker og affaldsforbrænding i forsyningsområdet.

CTR står for køb af varme fra produktionsenhederne, transport gennem transmissionsnettet, salg af varme til de fem interessentkommuner og VEKS, der varetager en tilsvarende opgave for Vestegnskommunerne. CTR producerer desuden selv varme i spids- og reservelastanlæg, når der er behov for det og har desuden ansvar for vedligeholdelse af det samlede anlæg.

Varmeforsyningen sikres gennem et 54 km langt ledningsnet med tre boosterpumpestationer, 14 spidslastanlæg og 27 varmevekslerstationer.

CTR styrer, regulerer og overvåger varmeleverancerne døgnet rundt fra det centrale kontrolrum på Frederiksberg via signaler fra mere end 10.000 punkter fordelt på hele systemet.

Privatlivspolitik for CTR

Som følge af databeskyttelsesforordningens ikrafttræden d. 25. maj 2018, har vi revideret vores privatlivspolitik.

> Læs Privatlivspolitik for CTR her

Optimal udnyttelse af ressourcer CTR samarbejder med en lang række aktører om optimal udnyttelse af energiressourcerne.

> Læs mere om miljø og varme