Print

Bestyrelse


CTR's bestyrelse 2018 - 2021:


Formand: Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (København)
Næstformand: Rådmand Flemming Brank (Frederiksberg)

Borgerrepræsentationsmedlem Fanny Broholm (København)
Geograf Jan Salling Kristensen (København)
Leankonsulent Rasmus Steenberger (København)
Kommunalbestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye (Gentofte)
Kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Skovgaard Koed (Gladsaxe)
Borgmester Allan S. Andersen (Tårnby)

Dagsordener, mødemateriale og referater

 

Møde nr. & dato:

19-4 - 04-12-2019 BE19-4 Dagsorden ♦ BE19-4 Referat
19-3 - 02-10-2019 BE19-3 DagsordenBE19-3 Referat
19-2 - 29-05-2019 BE19-2 DagsordenBE19-2 Referat
19-1 - 20-03-2019 BE19-1 DagsordenBE19-1 Referat

18-4 - 05-12-2018 BE18-4 DagsordenBE18-4 Referat
18-3 - 03-10-2018 BE18-3 DagsordenBE18-3 Referat
18-2 - 30-05-2018 BE18-2 DagsordenBE18-2 Referat
18-1 - 21-03-2018 BE18-1 DagsordenBE18-1 Referat
18-0 - 18-01-2018 BE18-0 DagsordenBE18-0 Referat

17-4 - 06-12-2017 BE17-4 DagsordenBE17-4 Referat
17-3 - 04-10-2017 BE17-3 DagsordenBE17-3 Referat
17-2 - 31-05-2017 BE17-2 DagsordenBE17-2 Referat
17-1 - 29-03-2017 BE17-1 DagsordenBE17-1 Referat

16-4 - 14-12-2016 BE16-4 DagsordenBE16-4 Referat
16-3 - 05-10-2016 BE16-3 DagsordenBE16-3 Referat
16-2 - 25-05-2016 BE16-2 DagsordenBE16-2 Referat
16-1 - 31-03-2016 BE16-1 DagsordenBE16-1 Referat

15-4 - 02-12-2015 BE15-4 DagsordenBE15-4 Referat
15-3 - 06-10-2015 BE15-3 DagsordenBE15-3 Referat
15-2 - 20-05-2015 BE15-2 DagsordenBE15-2 Referat
15-1 - 25-03-2015 BE15-1 DagsordenBE15-1 Referat

14-4 - 03-12-2014 BE14-4 DagsordenBE14-4 Referat
14-3 - 01-10-2014 BE14-3 DagsordenBE14-3 Referat
14-2 - 28-05-2014 BE14-2 DagsordenBE14-2 Referat
14-1 - 27-03-2014 BE14-1 DagsordenBE14-1 Referat
14-0 - 22-01-2014 BE14-0 DagsordenBE14-0 Referat

13-4 - 04-12-2013 BE13-4 Referat

 

 

Kontaktudvalg

Københavns Kommune
Enhedschef Charlotte Korsgaard, TMF
Specialkonsulent Thomas Kentorp, ØKF
Teknisk direktør Bjarne Korshøj, HOFOR A/S

Frederiksberg Kommune
By- og Miljødirektør Ulrik Winge
Adm. direktør Søren Krøigaard

Gentofte Kommune
Teknisk direktør Lis Bjerremand, Gentofte Kommune
Direktør Frank G. Bennetsen, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Gladsaxe Kommune
By- og Miljødirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune
Direktør Frank G. Bennetsen, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Tårnby Kommune
Direktør Raymond Skaarup
Teknisk chef Betina Grimm

Teknikerudvalg

HOFOR A/S
Driftschef John Halkjær Christensen
Sektionsleder Kim Kanstrup

Frederiksberg Forsyning
Planchef Søren Berg Lorentzen

Gentofte Kommune Kraftvarme
Chef for drift og projekter Johan Sølvhøj Heinesen

Gladsaxe Kommune
Ingeniør Thomas Engell

Tårnby Forsyning
Civilingeniør Hasmik Margaryan

CTR's organisation > Se organisation