Print

Medarbejdere

Mail til CTR medarbejder: den enkeltes initialer efterfulgt af @ctr.dk
Mail til Varmelast.dk medarbejder: den enkeltes fornavn efterfulgt af @varmelast.dk

Direktion
Kamma Eilschou Holm Adm. direktør keh Direkte tlf: 3818 5730 Mobil: 2251 3476
Jan Elleriis Vicedirektør je Direkte tlf: 3818 5708 Mobil: 4032 5750
Stab
Charlotte Kruse Direktionssekretær & HR-Ansvarlig ck Direkte tlf: 3818 5728 Mobil: 2329 0883
Janni Skamby Axelsen Receptionist jsa Direkte tlf: 3818 5732 Mobil: 2480 0122
Hanne Oxholm Serviceassistent hox Direkte tlf: 3818 5733 Mobil: 2326 1296
Marianne Andersen Stabsleder ma Direkte tlf: 3818 5717 Mobil: 6043 2552
Ingrid Andersen Regnskabsassistent ia Direkte tlf: 3818 5721 Mobil: 2840 3889
Jørgen Hertz Økonomicontroller jhe Direkte tlf: 38185723 Mobil: 2597 5279
Teknisk operation - IT
Per Hærvig IT-chef ph Direkte tlf: 3818 5715 Mobil: 5131 7313
Jacob Juel Sørensen IT-medarbejder jjs Direkte tlf: 3818 5737 Mobil: 6043 2556
John Winther-Lund IT-Supporter jwl Direkte tlf: 3818 5727 Mobil: 2460 7653
Teknisk operation - D & V
Lars Haugaard Vedligeholdsmester lha Direkte tlf: 3818 5720 Mobil: 2176 4623
Joachim Kägel Juhl Fjernvarmetekniker jks Direkte tlf: 3818 5764 Mobil: 6043 2561
Henning Eilersen Fjernvarmetekniker hee Direkte tlf: 3818 5716 Mobil: 2913 1642
Jan Hindsbo Afd.chef for Teknisk operation jah Direkte tlf: 3818 5745 Mobil: 6016 2038
Peer Jespersen Ingeniør pej Direkte tlf: 3818 5724 Mobil: 2113 9336
Malik Basoda Fjernvarmetekniker mab Direkte tlf: 3818 5722 Mobil: 2262 6862
Teknisk operation - Drift - Kontrolrum
Ole Pedersen Maskinmester op Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 3062 7492
Michal Brahm Thomsen Driftschef mbt Direkte tlf: 3818 5714 Mobil: 2927 5714
Jens K. A. Larsen Maskinmester jkl Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 2870 3947
Klaus Aagaard Maskinmester kaa Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 2963 3224
Klaus K. Andersen Maskinmester kka Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 3062 7491
Lars Kühnrich Maskinmester lk Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 3062 7496
Mogens Lund Jørgensen Maskinmester mlj Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 6082 8953
Ottó R. Jóhannsson Maskinmester orj Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 2684 4528
René Petersen Maskinmester rep Direkte tlf: 3818 5888 Mobil: 6165 2425
Plan og kontrakt
Pia Houbak Specialkonsulent pih Direkte tlf: 3818 5718 Mobil: 2674 5263
Dorthe Rosenbak Andersen Chef for Varmelast.dk dorthe Direkte tlf: 3052 4711 Mobil: 3052 4711
Peter Folke Økonom - Varmelast.dk peter Direkte tlf: 2264 3307 Mobil: 2264 3307
Johan Oren Gram Økonom jog Direkte tlf: 3818 5750 Mobil: 6165 4394
Troels Brink Jensen Ingeniør tbj Direkte tlf: 3818 5719 Mobil: 6043 0110
Helga Hubeck-Graudal Ingeniør - Varmelast.dk helga Direkte tlf: 6077 8805 Mobil: 6077 8805