Print

UDBUDSMATERIALE

ELKEDELANLÆG

Hermed udbydes et elkedelanlæg, som skal anvendes til varmtvandsproduktion på op til 40 MJ/s. Anlægget bliver installeret i en eksisterende kedelbygning.
Projektets formål er at tilføje en elkedel som alternativ til de eksisterende oliekedler på Hagedornsvej, hvorved der fremadrettet bliver sparet betragtelige mængder fossile brændsler og dermed CO2. Projektet medvirker til at opfylde CTR's ejerkommuners mål om bæredygtig varmeforsyning, hvilket bl.a. kan opnås ved konvertering til produktionsanlæg, der i fremtiden anvender ”grøn strøm”. Projektet er udarbejdet med det formål at skabe forsyningssikkerhed og tryghed for alle forbrugerne i området, under hensyntagen til samfundsøkonomien ved projektet.
 
 

DOKUMENTER I UDBUD

 

BILAG

 

TEGNINGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 

RETTELSESBLAD 1

CTR 40MW EKA Rettelsesblad 01 21042017.pdf

BILAG

 

RETTELSESBLAD 2

CTR 40MW EKA Rettelsesblad 02 18052017.pdf

 


 

RETTELSESBLAD 3

CTR 40MW EKA Rettelsesblad 03 24052017.pdf

BILAG

 


 

 


 


Kontaktoplysninger

Rasmus Victor Fauerholdt
www.ingenioerhuse.dk
Tlf. 3074 8596