Print

Teknik

CTR sikrer forsyningen af sine kunder med indkøb af varme fra affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker og produktion af geotermisk varme. Herudover forsyner CTR sine kunder med varme fra varmeproduktionsanlæg ejet af interessenterne, CTR eller andre regionale varmeforsyningsselskaber. CTR aftager desuden varme fra større industrivirksomheder og private varmecentraler i området.

 

Tekniske nøgletal

Nettovarmebehov, ifgl. varmebehovsprog. 2017

18.531 TJ/år

Grundlastkapacitet

1.037 MJ/s

Spidslastkapacitet

855 MJ/s

Transmissionsnettets længde, dobbeltrør

54 km

Vekslerstationer, 31 stk., installeret effekt

1.944 MJ/s

Boosterpumpestationer, 4 stk., installeret effekt

7.245 kW

Maksimal fremløbstemperatur

120°C

Dimensioneret driftstryk

25 bar

Anlægsinvestering

3,1 mia. kr.

Energianlæg i verdensklasse

Det sammenhængende transmissionsnet gør det muligt, at en hel regions forbrugere kan trække på alle regionens store varmeproducenter, og at varmekøbet fra producenterne kan tilrettelægges, så overskudsvarmen fra elproduktion og fra affaldsforbrænding udnyttes optimalt.