Print

Ny fjernvarmeledning under Åboulevarden

Udskiftning af fjernvarmeledning

 

CTR udskifter et stykke af fjernvarmeledningen under Åboulevarden mellem Frederiksberg og Københavns Kommune. Den nye ledning bliver boret ned under Åboulevarden fra Jægergade og Ingemannsvej.

Hvornår graver vi?

Arbejdet med anlægning af ledningen løber fra maj til oktober 2017. Gravearbejdet vil foregå indenfor almindelig arbejdstid, dvs. i hverdagene mellem kl. 07.00 og 17.00.

Delvis afspærring af gader og inddragelse af P-pladser

Jægergade og Ingemannsvej vil i perioder blive helt og delvist afspærret, ligesom offentlige parkeringspladser på Ingemannsvej og i Jægergade samt to pladser langs Åboulevarden vil blive midlertidigt inddraget.

Adgangsmuligheder

Fortovene vil forblive gangbare. Dele af gadearealet på Ingemannsvej og i Jægergade vil blive optaget af gravearbejdet og maskiner. Du kan orientere dig om afspærringerne i trafikplanerne her:

Hvordan borer vi?

Ledningen bliver anlagt som en styret underboring. Det er en metode der, i modsætning til almindelig boring, belaster miljø og de omkringliggende omgivelser mindst muligt.

Varsling af beboere

Beboerne i Jægergade og på Ingemannsvej vil blive varslet omkring gravearbejdet og afspærring af gaderne.

Nyheder:

CTR inviterer børnene i idrætsbørnehuset på en dag i fjernvarmerørets tegn

 

 

 

Kontaktoplysninger

Byggeleder:
Henrik Rindom Voigt
Tlf. 5161 8727

Tilsyn:
Jacob A. Lavrsen
Tlf. 5161 7338

CTR I/S
Tlf: 3818 5777
Mail: ctr---ctr.dk