Print

Ledningsoplysninger

Ledningsoplysning fås via forespørgsel i Ledningsejerregistret (LER).

 


Ved lednings- og anlægsarbejder i nærheden af CTR's anlæg, skal følgende anvisninger følges.

Anvisning for arbejder i nærheden af CTR's anlæg

 • Der kan rekvireres supplerende oplysninger hos CTR, herunder
  koordinater til ledningers og bygværkers placering evt. i digital
  form

For detaljerede anvisninger henvises til den lange anvisning.

Projekter og tilladelser

 • Et projekt, der berører CTR's anlæg, skal forelægges til udtalelse,
  inden anlægsarbejderne påbegyndes. 
 • Afstandskrav til nærliggende installationer: Lodret afstand min. 30
  cm, vandret afstand min. 50 cm. Bemærk dog nedennævnte krav til
  gravning
 • Ved gravearbejder som krydser CTR's ledninger tillades ledningerne
  frilagt over en strækning på maks. 3 m.
 • Ved gravearbejder parallelt med CTR's ledninger stilles der krav til
  maksimal opgravningslængde og afstivning af udgravning når:
  • udgravningen er nærmere end 2 m fra yderside CTR-ledning
  • udgravningen er nærmere end 2,5 gange gravedybden fra yderside CTR-ledning
 • På privat grund er CTR's ledning beskyttet af en ledningsservitut indtil 3 m fra yderside rør. Tilladelse til gravning skal indhentes hos CTR.

Udførelse og tilsyn

 • Inden arbejder i nærheden af CTR's ledninger påbegyndes, skal CTR underrettes.
 • Der skal håndgraves ved lokalisering og krydsning af CTR-ledning
 • Tildækning af frilagt CTR-ledning må ikke foretages før CTR's tilsyn
  har kontrolleret ledningen for skader
Ledningsoplysninger i CTR

CTR I/S
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf: 3818 5777
Mail: ledningsoplysninger---ctr.dk