Print

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser
CTR's sikkerhedsbestemmelser Download (.pdf, 147,6KB)
Procedurer for sikkerhedsmæssige afspærringer Download (.pdf, 47,6KB)
Bilag 1 - Kontaktpersoner Download (.pdf, 87,0KB)
Bilag 3 - Tjekskema - Spidslastcentraler Download (.pdf, 22,1KB)
Bilag 4 - Tjekskema - Kamre Download (.pdf, 22,5KB)
Bilag 5 - Tjekskema - Vekslerstationer Download (.pdf, 22,1KB)
Bilag 6 - Tjekskema - Ikke-gangbart-kammer Download (.pdf, 22,5KB)
Fokus på sikkerhed

CTR's sikkerhedsbestem-
melser er overordnet gældende for ophold og arbejder på CTR's anlæg, og er godkendt i CTR's Arbejdsmiljøudvalg.

Det er kun CTR's driftschef, der kan give dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne.

Sociale klausuler Du kan hente vores sociale- og arbejdsmæssige klausuler her
AT-besøg gav grøn smiley

Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg i CTR d. 7. oktober 2016. AT havde ingen bemærkninger, og CTR fik en grøn smiley